• info@dtb.com.tr
  • +90 (312) 442 24 91
DTB DIŞ TİCARET BİLGİ MERKEZİ
"BİLGİNİN GÜVENİLİRLİĞE DÖNÜŞTÜĞÜ ADRES"

BİLGİ BANKASI

4172836
Ticari Enformasyon Raporu Nedir?
Ticari Enformasyon Raporu, hakkında rapor talep edilen firmaların resmi kayıt bilgileri, ortaklık-yönetim yapısı- ticari hacmi, mali gücü gibi bilgilerinin yer aldığı uluslararası kabul görmüş ticari bir referanstır.
Ticari Enformasyon Raporunuzun hazırlanması firmanıza ne katkı sağlar?

Risk, ticari hayatın doğasında vardır. Ancak Alacak Sigortası Şirketleri, “Ticari Enformasyon Raporunuza” dayanarak mal alımlarınızı sigortalayarak; size bir anlamda kefil olmaktadırlar. Bu garanti şemsiyesi, firmanızın itibarını arttırarak; ticari işlemlerinizde avantaj sağlamaktadır.

Yaşadığımız bilgi çağında, bilgilerini şeffaflıkla paylaşan firmalar, karanlık birer kutu olarak görünen firmalardan daha itibarlı ve tercih edilir olmaktadırlar.

bilgi_bankasi
Ticari Enformasyon Sektörünün Dünya’daki Tarihçesi nedir?
Ticari Enformasyon sektörünün geçmişi 1830’lu yıllarda ABD’ye uzanmaktadır.1850’den sonra Ticari Enformasyon sektörü diğer gelişmiş ülkelerde de yaygınlaşmıştır.Ticari Enformasyon sektörünün gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşması 1980’li yılların ortalarında başlamıştır.
Ticari Enformasyon Kuruluşları’nın Ekonomideki Önemi nedir?
Ticari krediler Türkiye’de bilanço büyüklüklerinin yaklaşık % 40’ını oluşturmakta ve ticaretin akışında önemli bir yer tutmaktadır. Tedarikçiler nitelikli bilgiye sahip olduklarında vadeli çalışma hacimlerini arttırıp daha fazla ticari kredi açabilmekte ve böylelikle ülkenin ticaret hacmi ve büyüme oranı artmaktadır.
Alacak Sigortası Nedir?
Alacak Sigortası, vadeli yurt içi ve yurt dışı satışlarda alıcıların vade tarihinde ödemelerini yapamamaları riskini teminat altına alan bir sigorta şeklidir.
Alacak Sigortası’nın Ekonomiye Katkısı nedir?

Alacak Sigortası ile garanti altına alınan borçlar geri ödenmeme riski taşımadığından; geriye ödenmeyen borçların ülke ekonomisi üzerindeki domino etkisi riski ortadan kalkar.

Alacak Sigortası Poliçeleri, banka kredilerinde teminat olarak gösterilebilmekte ve böylelikle firmalarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstlenmektedir.